Collectiebeheersysteem Memorix Nexus is live!

Op 11 april 2023 is ons collectiebeheersysteem Memorix Nexus live gegaan.

Collectiebeheersysteem Memorix Nexus live!

Een URL aanpassen: dat was ervoor nodig om op 11 april live te gaan met het nieuwe collectiebeheersysteem Memorix Nexus. Een kleine actie, maar een groots moment voor het Stadsarchief en leverancier Picturae. Na een intensief traject van ontwikkeling, testen en trainen konden de Stadsarchief medewerkers voor de onderdelen studiezaal en digitalisering over op de nieuwe werkwijze, aan de hand van het nieuwe systeem.

‘Oeh, ah, dat is mooi!’

Zo ongeveer klonken de reacties van de Stadsarchiefmedewerkers tijdens de trainingen van de afgelopen tijd. Op veel fronten is de overgang een enorme verbetering: van twee systemen naar één, uitgebreide zoekmogelijkheden, een hoge snelheid. En bij het werkproces digitalisering zijn er veel handmatige stappen komen te vervallen. 

Memorix Nexus

Memorix Nexus is de nieuwste generatie collectiebeheersyteem, ontwikkeld vanuit de linked data belofte en bouwt voort op het succes van Memorix Maior. Nexus is niet alleen voorzien van een moderne gebruikersinterface, maar biedt ook tal van nieuwe functies en mogelijkheden voor erfgoedinstellingen om gegevens toekomstbestendig te beheren, verrijken, delen en verbinden.