Certificeringen

Bij Vitec Memorix leggen we de lat hoog als het gaat om gaat om informatieveiligheid, productkwaliteit en milieubewustzijn. Lees meer over welke certificeringen Vitec Memorix bezit en hoe we dit in de praktijk brengen.

Certificeringen

ISO 27001 – Informatiebeveiligingsmanagementsysteem

Memorix is gecertificeerd met ISO 27001 omdat informatiebeveiliging en de bescherming van gevoelige gegevens hoog in het vaandel staan bij Memorix. ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging die organisaties helpt risico's te identificeren en te beheren om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen.

Klanten vertrouwen op Memorix om hun waardevolle gegevens te beheren en te beschermen Memorix voldoet aan strikte normen voor informatiebeveiliging. ISO 27001 helpt om deze gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, datalekken en andere beveiligingsincidenten. Daarnaast stimuleert de norm een cultuur van voortdurende verbetering van informatiebeveiliging, waardoor Memorix haar processen en beleid kan blijven optimaliseren.

Kortom, Memorix zet zich in voor de hoogste normen van informatiebeveiliging en het waarborgen van de vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens. ISO 27001-certificering is een bewijs van deze inzet en versterkt de positie van Memorix als een betrouwbare partner voor informatiebeheer en -beveiliging.

 

ISO 9001 – Kwaliteitsmanagementsysteem

Memorix streeft voortdurend naar kwaliteit en klanttevredenheid en is hierom gecertificeerd met ISO 9001. ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsbeheer die organisaties helpt processen te verbeteren en te stroomlijnen.

Memorix levert hoogwaardige producten en diensten en streeft ernaar om te voldoen aan strenge kwaliteitsnormen in al haar producten en diensten. Daarnaast is Memorix ook voortduren bezig met het begrijpen van de Klan behoeften en het continu verbeteren van de dienstverlening. Memorix blijft haar processen evalueren en optimaliseren. Klanten kunnen op de op de betrouwbaarheid van Memorix producten en diensten vertrouwen.

Door te voldoen aan ISO 9001 bevestigt Memorix haar inzet voor kwaliteit, klantgerichtheid en continue verbetering, wat resulteert in een betere dienstverlening en tevreden klanten.

 

ISO 14001 – Milieumanagementsysteem

Memorix is vanwege haar sterke betrokkenheid bij milieubewustzijn en duurzaamheid gecertificeerd met ISO 14001. ISO 14001 is een internationale norm voor milieubeheer die organisaties helpt hun impact op het milieu te verminderen en verantwoordelijke bedrijfspraktijken te bevorderen.

Memorix streeft naar een leefbare toekomst voor ons allemaal. Duurzame ontwikkeling en zorg voor het milieu ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties. Memorix staat voor een verantwoorde manier van ondernemen, zodat het milieu, de economie en de mens er allemaal van profiteren. Dat doen we niet omdat we dat wettelijk verplicht zijn, maar vooral uit overtuiging. Een leefbare toekomst is immers in het belang van ons allemaal.

Memorix is een voorstander van een duurzame bedrijfsvoering. Om de gemaakte taken, verantwoordelijkheden en afspraken voldoende te borgen, werken wij volgens ISO 14001 en zetten wij ons in voor het nakomen van de gemaakte afspraken – maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). ISO 14001-certificering illustreert Memorix toewijding aan verantwoord ondernemen en het verminderen van haar milieu-impact, wat gunstig is voor zowel het bedrijf als de planeet.