Versnellingsregeling 2024

This year you can also use the Versnellingsregeling of Netwerk Digitaal Erfgoed!

Door NDE-compatibel te gaan werken, zorg je ervoor dat jouw collecties worden verbonden met collecties en archieven van andere erfgoedinstellingen en dat jouw collecties goed worden gevonden door gebruikers. Ook worden ze duurzaam bewaard. De Versnellingsregeling helpt je hierbij!

De versnelling is bedoeld voor alle organisaties die collecties beheren, zoals archieven, musea, historische verenigingen en bibliotheken en voor
collectieve erfgoedplatformen die digitaal verbonden erfgoed toegankelijk willen maken voor het publiek.

Wil je meer weten over het Versnellen 2024? Kijk dan op: https://lnkd.in/eQGiTMbZ