Erfgoedvrijwilligersregeling

Wilt u als kleine erfgoedinstelling graag uw collectie digitaal laten ontsluiten of de kwaliteit van uw digitale collectie verbeteren? Dan is er goed nieuws! De erfgoedvrijwilligersregeling van het landelijk cultuurfonds is weer geopend.

Deze regeling is specifiek bedoeld voor projecten met een digitale insteek. Tot 1 mei 2024 kunt u als kleine erfgoedorganisatie een aanvraag doen voor initiatieven die erfgoedvrijwilligers in hun werk ondersteunen. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, waarvan de vrijwilligers het kloppend hart vormen. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op: https://lnkd.in/eb-KJg9i

Bij Vitec Memorix kunt u bijvoorbeeld uw collectie laten ontsluiten op ons crowdsourcingsplatform VeleHanden. Vele archieven, musea, universiteiten en onderzoeksinstituten hebben de afgelopen jaren succesvol gebruik gemaakt van het platform en de inzet van vrijwilligers. Meer dan honderd unieke collecties zijn al door de crowd beschreven en miljoenen scans zijn voorzien van metadata.

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen bij het ontsluiten van uw collectie? Neem dan contact met op ons via: memorix.sales@vitecsoftware.com