Nieuw VeleHanden project ‘Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?’

Help jij mee met het toegankelijk maken van de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters)?

Voor het nieuwe VeleHanden project ‘Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?’ hebben de gemeente De Fryske Marren en Gemeente Súdwest-Fryslân de handen ineen geslagen om de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) van de vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân circa 1850-1922 toegankelijk te maken.

Heb jij je weleens afgevraagd of jouw Friese voorouders in armoede of juist in aanzienlijke welstand leefden? De kohieren van de personele, later hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) kunnen voor de negentiende en begin twintigste eeuw hierop een redelijk duidelijk antwoord verschaffen.

Help jij ook mee om zo’n 38.000 scans toegankelijk te maken? Dankzij de hulp van vrijwilligers zullen al deze scans op www.allefriezen.nl beschikbaar komen voor het brede publiek. Het resultaat zal genealogische onderzoekers helpen bij hun onderzoek, maar ook historisch onderzoek bevorderen naar de geschiedenis van wonen, werken en leven in De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân.

Aanmelden kan via: 
https://lnkd.in/e3i2Sybg