Nexus WOO

De Wet open overheid (Woo) regelt dat er informatie kan worden opgevraagd over alles wat de overheid doet. Een belangrijk onderdeel van de Woo is de verplichting tot actieve openbaarmaking van 17 informatiecategorieën. Deze verplichting is nu nog niet van kracht, maar treedt gefaseerd in werking per informatiecategorie omdat organisaties tijd nodig hebben de openbaarmaking van de verschillende categorieën voor te bereiden en in te richten. Dit betekent dat de Woo-oplossing rekening moet houden met deze uitbreiding.

Memorix heeft in 2022 in opdracht van het Stadsarchief Amsterdam open.amsterdam gerealiseerd, een website die in 2023 de Transparantieprijs heeft gewonnen.

Nexus WOO™ is een doorontwikkeling van de oplossing voor Stadsarchief Amsterdam, waarmee actieve openbaarmaking van WOO-informatie door gemeenten gefaciliteerd kan worden door de geassocieerde archiefinstelling.

Nexus WOO™ richt zich op de langdurige opslag, beheer en ontsluiting van WOO dossiers. Doorzoekbaarheid en het gebruik van Linked Data staan hierbij centraal. De oplossing maakt gebruik van de e-Depot oplossing, waarbij de betanden in TMLO worden aangeleverd.